Başlık metninizi buraya ekleyin

Free

(Ücretsiz)

NDVI

GNDVI

Bitki SağlığıStarter

(1500₺/Aylık)

Veri Görüntüleme

Bitki Sayısı

Haritalama

Bitki Sağlığı

Nem Analizi

Medium

(3000₺/Aylık)

Starter Paketi Özellikleri

Veri Analizi

Bitki Yoğunluk Analizi

Püskül Sayısı

Hasat Zamanı Belirleme

Expert

(4500₺/Aylık)

Medium Paketi Özellikleri

Veri Desteği

Verimlilik Tahmini

Arazi Analizi

Bitki Büyüme Takibi