Bitki Ekim (Crop map) haritası

Crop map haritası üzerinden ekili mi değil mi şeklinde kontroller yapılarak verimli tarım yönetimi için temel bilgiler

Bitki ekim (Crop map) ile

verimli tarım

Amaç: Agrovech’in geliştirdiği yapay zeka sistemini kullanarak tarım arazilerinde ekili alanları tespit etme yeteneğini değerlendirmektedir. Crop map haritası üzerinden ekili mi değil mi şeklinde kontroller yapılarak verimli tarım yönetimi için temel bilgiler sağlanmıştır.

Drone ile 260 Km tarama ve 4 saat havada kalınabilmektedir.

Bu kapsamda uygun kamera entegrasyonu ile taramalar gerçekleştirilebilecektir.

İnsansız hava aracının entegrasyonu için Agrovech bünyesinde çalışma yapılacaktır.

Şekil 1. İnsansız hava aracı ile görsel örneği

Bitki Ekim
Avantajları

 • Tarlanızın sağlığına dair en detaylı bilgilere ulaşın.
 • İlaçlama ve gübreleme stratejilerinizi optimize edin.
 • Verimliliği artırarak maliyetleri düşürün.
 • İki tarih arası karşılaştırmalarla gelişimi anlık takip edin.

Bitki Ekim Analizi

Agrovech, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilere daha iyi karar alma süreçleri sunmak amacıyla çeşitli ileri teknoloji hizmetler sunmaktadır.

Bu hizmetler arasında yer alan yüksek çözünürlüklü drone haritalama hizmeti, her ay bir kez gerçekleştirilen drone taramaları ile çiftçilere alanlarının detaylı haritalarını sağlar.

Bu haritalara web tabanlı platform ve mobil uygulama üzerinden anlık olarak erişilebilmektedir.

Çift tarih arası karşılaştırma imkanı sayesinde, çiftçiler iki farklı tarih arasındaki gelişimleri analiz edebilir ve ilaçlama ile gübrelemenin etkilerini görsel olarak detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Haftalık olarak sunulan drone izleme hizmeti, düşük çözünürlüklü uydu taramaları ile geniş alanlarda 3 metreye kadar çözünürlükle takip ve analiz imkanı sunar.

Ayrıca, ilaçlama ve gübrelemenin etkilerinin detaylı raporlaması yapılmakta, sub-cm çözünürlükteki drone ve 3m çözünürlükteki uydu etkileşimleri incelenmektedir.

Bu hizmetler, çiftçilere tarım arazilerinin durumu hakkında derinlemesine bilgi sağlar ve verimliliklerini artırmak için gerekli müdahaleleri yapmalarına yardımcı olur.

Crop map ile

metodoloji

1. Veri Toplama:

Drone görüntülerinden elde edilen veriler kullanılarak tarım arazilerinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilmiştir.

2. Görüntü İşleme:

Yapay zeka algoritmaları, görüntüler üzerinde nesne tespiti ve sınıflandırma işlemlerini gerçekleştirerek ekili ve ekili olmayan alanları belirlemiştir.

3. Veri Analizi:

Algoritmalar tarafından elde edilen sonuçlar incelenmiş, ekili ve ekili olmayan alanlar harita üzerinde işaretlenmiştir.

4. Raporlama:

Elde edilen sonuçlar rapor haline getirilmiş ve çiftçilere sunulacak bilgilendirici bir rapor oluşturulmuştur.

Web ve Mobil Takip

Tüm bu süreçleri web tabanlı platform ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak takip edebileceksiniz. Bu sayede tarlanızın durumu hakkında her an bilgi sahibi olacak ve stratejik kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde alabileceksiniz.

Bitki ekim (Crop map) ile

NDVI
analizi

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), bitki örtüsünün sağlığını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir ölçüttür. NDVI analizi, bitkilerin fotosentez yapma yeteneğini yansıtan ve bitki örtüsünün sağlığını belirlemeye yardımcı olan bir ölçüdür. Yüksek NDVI değerleri genellikle sağlıklı ve yoğun bitki örtüsünü, düşük NDVI değerleri ise az veya sağlıksız bitki örtüsünü gösterir.

Ekili mi dikili mi olup olmadığını belirlemek için NDVI analizi kullanılabilir çünkü tarım alanlarında ekili bitkilerin yoğun bir şekilde büyümesi, genellikle yüksek NDVI değerleri ile ilişkilidir. Bu nedenle, bir tarım arazisinin NDVI haritası oluşturulduğunda, yoğun bitki örtüsü olan bölgeler genellikle ekili alanları işaret eder.

Şekil 2. Analiz için gerekli modelleme
HİZMETLER
Tarımda Drone ve Uydu Destekli Özel Hizmetler Sunuyoruz

Agrovech, tarımsal verimliliği artırmak için yüksek çözünürlüklü drone haritalama, çift tarih arası karşılaştırma, drone izleme hizmeti ve etki analizi raporlaması sunmaktadır. Bu hizmetler, çiftçilere aylık ve haftalık taramalarla tarım arazilerinin detaylı haritalarını ve gelişim analizlerini sağlar. Ayrıca, ilaçlama ve gübrelemenin etkilerini inceleyerek verimliliği artırmak için gerekli bilgileri sunar

 • Ayda bir kez gerçekleştirilecek yüksek çözünürlüklü drone taraması (Agrovech saha ekibi).
 • Tarama sonuçlarının web tabanlı platform ve mobil uygulama üzerinden anlık erişimi.
 • İki tarih arasında karşılaştırma imkanı ile gelişim analizi.
 • İlaçlama, gübreleme etkilerinin detaylı olarak görselleştirilmesi.
 •  Haftalık olarak düşük çözünürlüklü uydu taraması.
 • 3 metreye kadar çözünürlükle geniş alanlarda takip ve analiz.
 • İlaçlama ve gübreleme etkilerinin detaylı raporlaması.
 • Sub-cm çözünürlükte drone ve 3m çözünürlükte uydu etkileşimlerinin incelenmesi.
 •  

 

Ekili mi? değil mi? tespit etmek için

NDVI analizi
süreci

1. NDVI Haritası Oluşturma:

Uydu görüntülerinden elde edilen veriler kullanılarak NDVI haritası oluşturulur.

2. Değerlendirme:

NDVI haritası incelenir ve yoğun yeşillik içeren bölgeler belirlenir. Bu bölgeler, potansiyel olarak ekili alanları temsil eder.

3. Karşılaştırma ve Doğrulama:

NDVI haritasındaki yoğun yeşillik içeren bölgeler, yerinde saha ziyaretleri veya diğer veri kaynaklarıyla karşılaştırılır ve doğrulanır.

4. Sonuçların Analizi:

Elde edilen veriler analiz edilir ve ekili ve ekili olmayan alanlar ayrılarak raporlanır.

Profesyonel ekibimiz, operasyonel hizmetlerini, büyük bir veri ağı ile sağlam sistemlerle yürütmektedir.
Her tarlanın yüksek kalitede görüntülenmesi ve hızlı bir şekilde değerli bilgilere dönüştürülmesi sağlanır.
Dr. A. Furkan KAMANLI
CEO

Multispectral

Örnek Analiz

Şekil 3. Yüksek Çözünürlüklü Görüntü (web formatına indrigenmiştir)

Şekil 4. Multispectral analiz ile toprak ve ekili alan ayrımı (Bitki çeşidine göre)

Dijital İkiz

Şekil 5. Tarlanın belirlenen yüksek çözünürlüklü dijital ikizi

Multispectral bantlar

Dijital ikiz
sağlık haritası

Şekil 6. Tarlanın Dijital ikizi ve multispecktral bantlar ile haritlaması

Şekil 7. Tarlanın Dijital ikizi ve multispectral bantlar sağlık haritalaması

ekili mi dikili değil mi tespit etmek için

önde kalın analiz yapın

Uygulamalı Uyarılar ile önde kalın

Agrovech uygulamaları ile istediğiniz bilgilere zamanında ulaşacağınızdan emin olun. Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla kolay erişim, güvenilir bir danışman olarak yetiştiricilerle doğrudan etkileşim kurmanıza olanak tanır.

2. Öncelik Belirleyin, Plan Yapın ve Etkileşimde Bulunun

Agrovech bilgi paneli size yetiştiricileriniz ve tarlaları hakkında bilgi sağlamak için sezgisel bir arayüz sunar. Paneli kullanarak en ilgili tarlalarınızı sıralayabilir, dikkat gerektirenleri önceliklendirebilir ve alınan önlemlerin sonuçlarını onaylayabilirsiniz.

ücretsiz deneyimleyin:

Agrovech tarafından sağlanan verileri kullanarak tarım yönetiminin neredeyse her yönünü iyileştirin.

En fazla ilgi gerektiren tarlalara hizmet verin, doğru ürünü uygun oranda ve zamanında uygulamak için reçete planları oluşturun, sezonun başındaki alınan önlemlerin sonuçlarını doğrulayın veya bir sonraki büyüme döngüsü için etkili bir tarla yönetim planı oluşturun.

değer katın

Portföyünüzdeki fırtına etkilerini hızlı ve doğru bir şekilde ölçün, talep sürecini %25 hızlandırın ve tazminat hesaplamalarını %5 optimize edin. Toprak örtüsünü ve toprağı segmente etmek için konvüzyonel sinir ağlarının kullanımında lideriz, böylece etkiyi bitki düzeyine kadar nicelendirebilirsiniz.

talep sürecini hızlandırın
1 %
tazminat hesaplamalarını optimize edin
1 %

Multispectral bantlar

Dijital ikiz
su hasarı haritası

Şekil 8. Yüksek çözünürlüklü su hasarı haritası (Drone)

Şekil 8. Yüksek çözünürlüklü su hasarı haritası (yakınlaştırılmış)

Riskleri Tahmin Edin ve Dengede Tutun

Portföy ve bireysel çiftlik seviyesinde gerçek zamanlı risk verilerini sentezleyin. Agrovech’in bütünsel bakış açısı, yüksek çözünürlüklü görüntüler, IoT tarla sensörleri ve uydu tabanlı analitikleri birleştirerek verim riskini tahmin etmenize ve aksiyon almanıza yardımcı olur. Potansiyel ödemeleri hesaplayın, risk modellerini ayarlayın ve çiftçilere ürünlerini korumak için zamanında önerilerde bulunun.

Ürün karışımı

Ekim ve çıkış

Bitki sağlığı ve verimlilik

Hasat sonuçları

Drone Teknolojisi

Uydu ve drone teknolojileri, tarım sigortası alanında birçok avantaj sağlayabilir ve sigorta şirketlerine tarlaların durumu hakkında daha hassas ve güncel bilgiler sunabilir. İşte bu takibi gerçekleştirmek için kullanılabilecek yöntemler

Yüksek Çözünürlüklü Haritalama

Drone’lar, tarlaların yüksek çözünürlüklü haritalarını çıkarabilir. Bu haritalar, tarladaki bitki sağlığı, su durumu ve diğer önemli faktörleri belirlemek için kullanılabilir.

Zarar Tespiti

Drone’lar, doğrudan tarla üzerinde uçuş yaparak hasarlı alanları belirleyebilir. Örneğin, bir fırtına sonrasında oluşan hasarları tespit edebilirler.

Tarım arazilerinin NDVI analizi ve bitki örtüsü tespiti amacıyla yapılmıştır.

Mısır araştırma Enstititüsü ön çalışması

Mısır araştırma Enstititüsü Pamukova bölgesinde gerçekleştirilen bu çalışma, tarım arazilerinin NDVI analizi ve bitki örtüsü tespiti amacıyla yapılmıştır. Aşağıda çalışmanın ana hatları ve elde edilen bulgular yer almaktadır:

1. Veri Toplama

Pamukova bölgesindeki tarım arazilerine ait uydu görüntüleri ve drone ile elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler toplanmıştır.

2. Görüntü İşleme

NDVI Analizi: Toplanan veriler kullanılarak NDVI analizi yapılmıştır. Bu analiz, tarım arazilerinin bitki örtüsü yoğunluğunu ve sağlığını değerlendirmek için temel bir ölçüt olarak kullanılmıştır.

3. Veri Analizi

Bitki Örtüsü Tespiti: NDVI analizi sonuçlarına dayanarak, Pamukova bölgesindeki tarım arazilerindeki bitki örtüsü tespit edilmiştir. Yoğun yeşillik içeren bölgeler, potansiyel olarak ekili alanları temsil etmektedir.

4. Doğrulama

Tespit edilen bitki örtüsü bölgeleri, saha ziyaretleri ve diğer kaynaklarla doğrulanmıştır. Bu doğrulama süreci, elde edilen sonuçların güvenilirliğini artırmıştır.

Agrovech’in yapay zeka sistemleri, tarım arazilerindeki ekili alanları yüksek doğrulukla tespit edebilmektedir.

görüş

Crop map haritası üzerindeki analizler sonucunda, ekili alanların %95’in üzerinde doğrulukla belirlenebildiği tespit edilmiştir.
Ekili alanların tespit edilmesi, çiftçilere verimliliği artırma, sulama ve gübreleme gibi tarım uygulamalarını daha etkili bir şekilde yönetme fırsatı sunmaktadır.

öneri

Sistemin daha geniş ölçekte ve farklı coğrafi bölgelerde test edilmesi önemlidir.

Kullanıcı geri bildirimlerinin dikkate alınarak yapay zeka algoritmalarının sürekli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir.

Notlar: Bu ön deneme raporu, Agrovech’in ekili alan tespiti konusundaki teknik yeteneklerini ve potansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Daha kapsamlı testler ve kullanıcı geri bildirimleri ile sistemin performansı daha da geliştirilebilir.
Bizimle iletişime geç

Tarımsal Yapay Zeka hizmetleri mi arıyorsunuz?

Mısır, Ayçiçeği, Buğday, Pamuk, Fasulye, Patates, Turp bitkilerinin analizleri için bizlere ulaşabilirsiniz.

 • Stres Analizi
 • Bitki Yoğunluğu Analizi
 • Yaprak Alanı Analizi
 • Hasat Dönemi Belirlenmesi


  Yazın
  💬 Bize ulaşın
  AGROVECH Whatsapp
  Merhabalar 👋
  Nasıl yardımcı olabiliriz?